Křest knihy

Křest knihy

Životopis svého přítele Václava Havla začal Michael Žantovský psát bezprostředně po jeho smrti v prosinci 2011 z potřeby se s touto událostí vyrovnat. Kniha se tedy zrodila ze zármutku a vděčnosti, jak píše autor v předmluvě k českému vydání. Knihu Michael Žantovský napsal nejprve anglicky (vydání ve Velké Británii a Spojených státech je oznámeno na 6. 11. 2014, vzápětí vyjde v dalších 10 zemích), překlad do češtiny dokončil během léta 2014. Kniha mapuje celý Havlův život, ale větší prostor v ní mají 60. léta, kdy se Havel prosadil jako dramatik, přelom 70. a 80. let spojený s Chartou 77, převratné události roku 1989 i léta následující, kdy se z Havla disidenta stal Havel prezident.


Právě tehdy s ním byl Žantovský v nejužším kontaktu. Informace k ostatním obdobím čerpal především z více než třiceti tisíc dokumentů digitalizovaných v pražské Knihovně Václava Havla a ze zhruba sedmdesáti rozhovorů s Havlovými přáteli, současníky i oponenty včetně Václava Klause.

Jeho kniha však nabídne nejenom autorův pohled „zevnitř“; Žantovský dokáže Havlovo působení vnímat i kriticky, s maximální možnou objektivitou a lidskou i odbornou erudicí. Už prvotní autorův „nástřel“, sestávající ze tří ukázkových kapitol, vzbudil v nakladatelském světě nefalšované nadšení – a dnes jsou práva na šestisetstránkovou publikaci (již autor napsal anglicky a sám si ji coby oceňovaný překladatel přeložil do svého mateřského jazyka) prodána již do deseti jazyků, přičemž další jazykové mutace jsou v jednání.

Ono nadšení ostatně potvrzují první recenze, vycházející ještě před podzimním vydáním knihy – mluví se v nich mj. o „živé, podrobné a zasvěcené biografii… působivé, citlivé kronice, úspěšně postihující spletité osudy velké postavy 20. století“ (Publishers Weekly) či o „impozantním životopise velkého muže uprostřed dějin těžce zkoušeného národa“ (Kirkus Review).

Dalším přínosem Žantovského knihy je nadhled, s nímž je monografie napsána. Díky širokému kontextu, do kterého je životopis zasazen, bude text srozumitelný nejen pamětníkům, ale také nejmladším generacím, pro něž je Havel spíše značkou či ikonou než člověkem z masa a kostí. Svým psychologickým portrétem prokázal Žantovský Havlovi poslední velkou službu: v jeho knize naleznete přesně to, čeho si Václav Havel cenil nejvíce – pravdu.

křest knihy Michaela Žantovského Havel - jedinečné detailní monografie jednoho z největších Čechů 20. století Václava Havla. Proběhl v pondělí 10. 11. 2014 v 17:00 v Paláci knih Luxor. Knihu pokřtila Eva Holubová.

 

Kniha vyšla v nakladatelství Argo.

 

red:jajy / foto:czppraha-jj© 2021 Celebrity za plentou Praha