WELCOME TO WASTELAND - výstava

WELCOME TO WASTELAND - výstava

Tomáše Pauluse (fotografie) a Jiřího Olšovského (verše) Výstava je věnovaná fotografiím z cest po USA. Vystavené jsou fotografie z New Yorku (GUMOTISK) a ze západního pobřeží USA,  (BROMOLEJ). Jak gumotisk, tak bromolej jsou techniky ušlechtilého tisku, které se používaly na přelomu 19. a 20. století. Příprava knihy dva roky a nedílnou součást tvoří básně Jiřího Olšovského, doplňující fotografie o příběh a poskytnou ucelený vjem o dané kompozici.


Tomáš Paulus *1983

Staré fotografie vždy ukrývaly kromě obrazového poselství jistou atmosféru, kterou dnešním hledáčkem digitálního fotoaparátu jen těžko zachytíme. Někdo by mohl namítat, že současné programy se dokážou maximálně přiblížit výrazu černobílého pojetí fotografie, avšak je to ruční proces vyvolání v temné komoře, který je prostředek k vytvoření nezaměnitelného výrazu fotografie. Každý obraz, formovaný pod objektivem zvětšováku je unikát a technologie zpracování fotografie je pak poznávacím prostředkem každého fotografa, který se touto trnitou avšak krásnou cestou vydal. To platí obzvláště v dnešní době, kdy digitální fotografie vzhledem k nízkým nákladům a flexibilitě téměř vytlačila klasický způsob vyvolávání, kde finanční náklady mnohonásobně převyšují, nemluvě o časové náročnosti.Zájem o klasickou černobílou fotografii ve mě kdysi vyvolala stará "dvojoká" zrcadlovka Flexaret V, vyrobená českou firmou Meopta, která se ukrývala v rohu naší půdy po dlouhá léta bez povšimnutí. Jednoho dne během vyklízení starých krámů (znáte to jistě každý) jsem se nad tímto kouskem smiloval a okamžitě mě napadlo, zda budu schopen uvést tento stroj do provozu, ba dokonce zvládnu-li naučit se s tímto kouskem fotografovat. První fotografie na sebe nedaly dlouho čekat,avšak brzy jsem si uvědomil, že skutečný výraz dostane váš pohled z objektivu až v momentě, kdy celý proces vyvolání je uskutečněn vámi a ručně bez asistence strojového zpracování fotolabů. Za nejdůležitější krůček tedy považuji navázání spolupráce s atelierem Fotorenesance, kde pod dohledem Karla Koutského jsem získal potřebné zkušenosti pro vybudování vlastní temné komory a začal jsem tedy vyvolávatvlastnoručně. Zde se patří podotknout můj velký dík tobě Karle za neutuchající podporu v cestě, kterou jsem si zvolil.V současné době se nejčastěji věnuji volné tvorbě, která pro mě představuje svobodu projevu a zároveň prostředek k zachycení obrazů z různých cest po celém světě. Zároveň jako doplněk ke svému koníčku nabízím řemeslo zpracování černobílé fotografie pro účely svatebních obřadů či ateliérových fotografií dle přání zákazníka. Veškeré fotografie včetně procesu vyvolání negativu, zpracovávám pouze ručně, přičemž materiál je pořízený středoformátovými fotoaparáty, což zaručuje i velkou míru detailu oproti klasickým kinofilmům.Neváhejte tedy vstoupit do světa klasické fotografie, která již úspěšně přežila generace našich předků a zároveň představuje hmatatelnou součást našich bohatých dějin již po několik století.