Autorské čtení Jörg Bernig A Jaromír Typlt

Autorské čtení  Jörg Bernig A Jaromír Typlt

Autorské čtení se konalo v rámci doprovodného programu 20. ročníku mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2014. Im Rahmen des 20. Jahrgangs der internationalen Buchmesse und Svět knih Večer se bude odehrávat v češtině a němčině, překlad německého textu bude k dispozici. Hosty uvedl a představil Tomáš Kafka a Josef Straka


Pražský literární dům vítá nového stipendistu, německého spisovatele Jörga Berniga.

Jörg Bernig se narodil roku 1964 v saském Wurzenu. Poté, co se vyučil horníkem, odmaturoval, sloužil vojenskou službu a pracoval v zemědělství, studoval v letech 1985-90 literární vědu na univerzitách v Lipsku a Berlíně. Od roku 1999 je spisovatelem z povolání. Bernig je členem Saské a bavorské akademie umění a Sudetoněmecké akademie věd a umění. V roce 2011 získal Eichendorffovu literární cenu. Vedle své literárněvědecké činnosti se Jörg Bernig zabývá dějinami střední Evropy. Jeho poslední prací k tomuto tématu byl soubor esejí, Der Gablonzer Glasknopf, vydaný roku 2011 v Drážďanech.

red:fel / foto:czppraha / zdroj: Pražský Literární Dům© 2021 Celebrity za plentou Praha