HLEDÁNÍ SMYSLU PETRA WEIGLA

HLEDÁNÍ SMYSLU PETRA WEIGLA

KŘEST A PREZENTACE knihy Hledání smyslu režiséra Petra Weigla se konala v úterý 18. března v kavárně knihkupectví Academia. Akci uspořádal stylově 2 dny po oslavě životního jubilea – svých 75. narozenin. Při této příležitosti mu přišlo poblahopřát i několik herců, s nimiž spolupracoval na svých filmech: Markéta Hrubešová, Lukáš Vaculík, Martin Maxa, Dana Morávková, Tereza Herz-Pokorná a jako nečekaný host i Dagmar Havlová. Jelikož mnohé Weiglovy filmy byly hudební, nemohl chybět mezi hosty ani jeho hudební spolupracovník, dirigent Libor Pešek.


„Je to kniha o jakémsi mém výsledku v hledání odpovědí, které jsem potřeboval znát, o lidské existenci, jejím smyslu. O tom, jak žít a co je správné. Střípky úvah úzkého poznání jednoho jedince, v určitém čase, událostech, určité práci, určité zemi. Nic není receptem ani návodem, je to jen jedna zkušenost – přemýšlení života na perutích touhy, v seberealizaci prací, která žádala odpovědi, v emocích, které chtěly ožít, v reflexích na umění a život, v otázkách, které kladl intelekt, aby věděl, jak a proč,“ vysvětluje Petr Weigl.

Petr Weigl má na svém uměleckém kontě kromě řady baletních a operních inscenací (Praha, Bratislava, Mnichov, Berlín, Sevilla, Paříž) především 46 filmových titulů. Jeho Radúz a Mahulena v hlavní roli s režisérovou múzou, Magdou Vášáryovou, a Janem Třískou, je legendou česko-slovenské kinematografie.Weigl své filmy natočil v časovém rozpětí let 1964-1998. Od počátku sedmdesátých let se datuje jeho spolupráce se zahraničními producenty, která mu umožnila filmovat i se světovými umělci. Výsledkem je např. Utrpení svatého Sebastiána nebo Olověná noc v hlavní roli s Michaelem Biehnem známým z Terminátora nebo Vetřelců. Za vrchol Weiglovy tvorby jsou považovány filmově ztvárněné opery (Rusalka, Faust a Markéta, Marie Stuartovna, Lady Macbeth z Mcenského újezdu, Evžen Oněgin a další). Svou schopností zbavit tento divadelní formát kulis jeviště a nahradit je autentickým prostorem, uměním převést obraz do hudby a hudbu do obrazu s účastí pohybu anebo slova se stal oceňovaným filmovým tvůrcem s osobitým a nezaměnitelným rukopisem.V jeho hudebních vizualizacích – ať ztvárňují operu, melodrama, balet či hudbu neprogramní – se rozehrávají příběhy vypjatých emocí a trýznivých vášní v osudech bytostí poznamenaných lidskou nedokonalostí i odhodlaných k oběti nejvyšší.Smrt je ve velkých příbězích přítomná, a ani Weigl se jí nevyhýbá. Je mu mírou života a důvodem zvažování nejvyšších hodnot lidského konání a bytí.

Svou filmovou tvorbu režisér uzavřel už před téměř dvaceti lety. Avšak otázky podstaty umění, mravnosti, odpovědnosti a reflexe „dokonalosti“ jako hodnoty absolutní, pro něj zůstaly živé; proto je vtělil do slov. A kniha Hledání smyslu, kterou vydal v říjnu 2013, je jejich rekapitulací. Unikátní obrazový materiál – fotografie z filmů v jejich dějové výstavbě, ve kterých hráli přední čeští a slovenští herci i zahraniční umělci – doplňují úvahy, reflexe a citáty.

„Hledání smyslu“ je kniha, ke které se můžete vracet, je potěšením pro oko i mysl, nabízí jednu z mnoha možných odpovědí, jak žít a chápat život, aby měl hlubší smysl.

V dnešní bulvarizované době, kdy cit, paměť a krásu pohltila rychlost, povrchnost a konzum, je tato kniha svou ojedinělou obrazovou i textovou skladbou výzvou k návratům, a to jak pro mladého člověka, tak pro toho, kdo, zahlcen jiným, pozapomněl.

red:fel /foto:czppraha /zdroj: TZ Veronika Machková© 2021 Celebrity za plentou Praha