RUSKÉ IKONY VE STRAHOVSKÉM KLÁŠTEŘE

RUSKÉ IKONY VE STRAHOVSKÉM KLÁŠTEŘE

Výstava na Strahově pochází ze sbírek Muzea ruské ikony v Moskvě, které se řadí k tomu nejlepšímu, co lze v Rusku vidět.Výstava, unikátní svým obsahem a rozsahem, proběhne od 13. března do 4. května 2014 v pražském Strahovském klášteře. Praha ani Česká republika dosud nehostila tak rozsáhlý a tak reprezentativní soubor ruských ikon.


Ruské církevní malířství je ve světě pojmem a možnost setkat se s ním mimo území Ruska není dosud častá.Jejich vývoz do zahraničí je velmi vzácným jevem, protože patří k ruskému národnímu bohatství kulturně, církevně, ale i hmotně. Soubor vystavovaných děl byl původně vytvořen při příležitosti 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, byl již vystaven od srpna 2013 do ledna 2014 v Bratislavě. Pozoruhodné na pražské výstavě je i to, že bude poprvé představen v prostorách katolického kláštera. Výstava se koná pod záštitou arcibiskupa pražského a primase českého Dominika kardinála Duky a ministra zahraničních věcí České republiky L. Zaorálka.

Ve Strahovském klášteře uvidí návštěvníci téměř 200 uměleckých exponátů. Jedná se o ikony, knihy a artefakty dokumentující malířskou a písařskou tvorbu. Nejstarší jsou exponáty, které pocházejí z konce 11. století a nejmladší jsou z konce 19. století. Strahovský klášter je nejstarší premonstrátský klášter v Čechách, založený roku 1140, a jedna z nejvýznamnějších architektonických památek České republiky. Součástí kláštera je slavná Strahovská knihovna a obrazárna.Klášter řádu premonstrátů byl založený v roce 1140 díky olomouckému biskupovi Jindřichu Zdíkovi králem Vladislavem II. Dnešní barokní podoba je z 2. poloviny 17. a z 18. století. Kášter byl po roce 1990 obnoven.

V areálu se nachází kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel svatého Rocha, budovy kláštera, knihovny a hospodářské budovy. Opat Ziedler založil v areálu kláštera Strahovskou obrazárnu. Dnes jsou v obrazárně umělecká díla výtvarného umění z 14. až 19. století. Tato sbírka obrazů je označována jako nejcennější klášterní sbírka ve střední Evropě. V objektu kláštera je kromě obrazárny, Strahovská knihovna a Teologický sál. Od roku 1953 je v klášteře

red:ed / foto:czppraha /zdroj:TZ© 2020 Celebrity za plentou Praha