BATIST NEJ SESTŘIČKA 2014

BATIST NEJ SESTŘIČKA 2014

SOUTĚŽ -  o nejlepší zdravotní sestru

O zdravotních sestřičkách se často říká, že jsou to andělé. BATIST Nej sestřička je tedy soutěž těch nejlepších andělů českých zdravotnických a sociálních zařízení. Cílem je vybrat nejlepší zdravotní sestru z odborného hlediska i z lidského pohledu. S podmínkami soutěže seznámil novinářskou obec David Novotný za přítomnosti celé řady známých hostů.


Je to především poděkování za náročnou práci zdravotních sester, ale také prezentací jejich náročné práce, o které se často říká, že je posláním. Přihlásit je může kdokoliv, pacient, lékař, manžel, kamarádka či se může přihlásit sama.

Podmínkou pro přihlášení je státní občanství České republiky nebo Slovenské republiky a výkon povolání zdravotní sestry ve zdravotnickém či sociálním zařízení. Soutěž není omezena věkem, vzděláním ani délkou praxe. Ze všech přihlášených sestřiček jich bude vybráno deset, které se utkají ve velkém finále v disciplínách jako je představení, otázka od poroty, úkol ze zdravovědy či přehlídka zdravotních oděvů. Na vítězku čeká řada cen, například zájezd či různé poukazy.

Přihlášku do soutěže můžete vyplnit například prostřednictvím formuláře online, ale je také možné ji stáhnout ve formátu pdf a vytisknout, vyplněnit a s fotografií zaslat na adresu: BATIST Medical a.s., Nerudova 309, 549 41 Červený Kostelec, nebo e-mail:nejsestricka@nejsestricka.cz. Vyplněnou přihlášku s fotografií musí být zaslána (e-mailem či poštou nejpozději do 20. května 2014!

red:fel/foto:czp/text:L.Žáčková© 2020 Celebrity za plentou Praha