GALERIE HOLLAR - VERNISÁŽ

GALERIE HOLLAR - VERNISÁŽ

PROSTORY GRAFICKÉHO MYŠLENÍ : DALIBOR SMUTNÝ, ATELIÉR GRAFIKA I., AVU


 

VERNISÁŽ: ST 2. 10. 2019 v 17 h, Galerie Hollar

Kurátoři: Dalibor Smutný, Pavel Pecina

Výstava potrvá do 27. 10. 2019.
Vystavující autoři:
Barbora Běhounková, Lukáš Cinkanič, Eliška Dvořáková, Magdaléna Feilhauerová, Matouš Fiala, Jindřiška Jonešová, Miroslava Klesalová, Alena Kožená, Pavel Kytner, Adam Líška, Adam Panáček, Pavel Pecina, David Pinkava, Dominika Slavická, Lukáš Slavický, Dalibor Smutný, Antonín Sondej, Jana Šajtarová, Lukáš Vacek

Výstava Prostory grafického myšlení prezentuje výběr prací současných studentů a letošních absolventů ateliéru Grafika I. Akademie výtvarných umění v Praze.

Volná grafika má svoji bohatou tradici a současně zcela specifickou a nezastupitelnou pozici v současném spektru výtvarných oborů. Jejím prostřednictvím se dají hledat, nacházet nebo aktualizovat způsoby, jak grafickými prostředky definovat náš svět. Nezastupitelné místo vedle samotného řemeslně-technologického procesu zaujímá médium kresby. Ta má již tradičně ke grafice nejblíže, jednak ve své autonomní pozici, tak i transformací do konkrétní grafické techniky. V našem ateliéru je kresba základním fyzickým záznamem veškeré komunikace zabývající se smyslem zobrazování. Urychluje rozvíjení a realizaci nových myšlenek a impulzů, ale také hledá adekvátní nebo docela nové formální způsoby pro jejich vyjádření. Grafika je prostředkem zcela svébytným, zároveň však nabízí prostor pro netradiční přístupy přicházející z jiných výtvarných oborů. Dokáže redukovat, převést nebo se propojit s digitálními médii. Rozvíjet výrazové možnosti technických obrazů, designu a internetu.

Tyto obecné vnější principy by ztrácely smysl bez studentů a jejich svébytného talentu. Charakter jejich tvořivých schopností je velice rozmanitý, ze své podstaty nemohou být nikdy zcela identické, a navíc mají ohromný potenciál. Prostředí našeho ateliéru nabízí zázemí pro studenty s vyhraněným grafickým a kresebným myšlením. Na jedné straně figuruje modelová pozice studenta s výrazným grafickým talentem. Svým až introvertním přístupem a schopností jakéhosi vnitřního zraku pracuje v měřítku tradičních grafických technik, které postupně excelentně ovládá. Je svéráznou individualitou. Obsah své práce nachází v postupném budování vlastních vizí. Je jistotou určitého typu oborové tradice a významu řemeslnosti. Věří ve svoji ideu a její realizaci pomocí fyzického procesu budování grafického obrazu. Opačným modelem je koncepčně uvažující student. Pracuje v širší škále souvislostí a principů grafického projevu i mimo něj. Nemá potřebu vše realizovat pomocí grafických technologií. Prostředí ateliéru mu nabízí možnost hledání vlastních vizuálních postupů. Výsledkem nemusí být tradiční grafický obraz – tisk. Jeho zkoumání se ubírá různými cestami a má více obsahů. Škála výrazových prostředků s důrazem na význam kresby ve více rovinách sdělení osciluje od opticko-realistického záznamu po transformaci do nefigurativních měřítek. Neváhá experimentovat s materiálem a prostorovou realizací. Obejde se bez tradičních grafických postupů, přesto graficky vidí a myslí. Na základě těchto dvou archetypů studenta chci naznačit základní rozsah toho, co pro mě pojem volná grafika znamená. Výuka je logicky zaměřena na individuální přístup k jednotlivým studentům a na rozvoj tvořivých složek osobnosti. Nechat jejich osobité vidění světa definovat suverénním projevem zbaveným teatrálních technologických fines a formálních estetických banalit. A věřit, že autentičnost projevu souvisí s poznáním skrze vlastní zkušenost a nemusí mít přímou vazbu na aktuálnost nebo atraktivitu.

doc. Dalibor Smutný

red:fel/zdroj:TZ-Kateřina SlezákováFotogalerie

11305 11306 11307 11309

© 2024 Celebrity za plentou Praha