MILENA ŠOLTÉSZOVÁ : GRAFIKA A KRESBY

MILENA ŠOLTÉSZOVÁ : GRAFIKA A KRESBY

Srdečně  zveme na zahájení výstavy  ve středu 3. 7. 2019 v 17 h v Galerii Hollar /   do 4. 8. 2019.

MILENA ŠOLTÉSZOVÁ : GRAFIKA A KRESBY


Milena Šoltészová vystudovala v letech 1961 až 1967 Akademii výtvarných umění u profesora V. Tittelbacha, A. Pelce a L. Čepeláka a později absolvovala tříletý postgraduál se zaměřením na restaurování obrazů, soch i nástěnných maleb. Restaurátorská profese jí zajišťuje existenci a vedle toho se průběžně věnuje vlastní výtvarné činnosti.

Inspirací Mileny Šoltészové je od počátku poezie autorů jako je například R. M.Rilke, F. Hölderlin a V. Holan (některé autorčiny ilustrace vyšly v edici Poezie v nakladatelství Československý spisovatel).Opakovaně se vrací ke krajinám, přírodním motivům a předmětům a výjevům obyčejného života. Někdy se objevuje i písmo, které odkazuje k básnickému textu. Nepopiratelné je okouzlení umělkyně tvorbou italského malíře a grafika Alberta Morandiho, jehož celoživotním námětem byly především lahve různého tvaru, velikosti i zabarvení. Grafička vnímá magii všednosti a jedinečným, úsporným a zdánlivě věcným způsobem ji předkládá divákovi. Šoltészová nejdříve pracovala v technice leptu s akvatintou, nakonec definitivně volí techniku suché jehly (kalafunové zrno akvatinty nahrazuje smirkový papír) na hliníkové matrici, kterou někdy vysekává na jednotlivé segmenty, jež skládá opět do celku, či plotnu dosekává. Tento zásah do kovu jí umožňuje dostat do kompozice čistě bílou ohraničenou "barvu", která zvýrazní kontrast v plochách, podtrhne konturu tvaru a dodá grafickému listu dynamiku a specifický výraz. Grafička zároveň vytrvale kreslí, buď zachycuje skutečnost nebo ve skicách hledá varianty kompozičního řešení, o které opírá svoji další práci.

Především však je pro ni kresba (tužkou i perem) výsostným médiem, který ji přitahuje bezprostředností a technickou nenáročností. Tvorba Mileny Šoltészové je konzistentní, svébytná a neokázalá. Její grafické listy mají poetiku, nikoliv však prvoplánovou a očividnou, ale prožitou a přesvědčivou. Kdo se grafikou zabývá a rozumí jí, dobře ví, že tvorba této skromné umělkyně má své pevné místo v české grafice, a to kontinuálně již od 70. let minulého století.

Výstava potrvá do 4. 8. 2019.

Facebook: https://www.facebook.com/events/2264880653762282/

 

www.hollar.cz

Alena Laufrová, kurátorka výstav

red:fel/zdroj:Kateřina SlezákováFotogalerie

11077 11078 11079 11080 11081 11083 11084

© 2024 Celebrity za plentou Praha