V Mánesu se budou dražit díla Kokoschky, Zrzavého a Špillara

V Mánesu se budou dražit díla Kokoschky, Zrzavého a Špillara

Sběratelé českého umění mají další šanci rozšířit své sbírky o jedinečná díla. Galerie ART Praha zařadila na jarní aukci, která se uskuteční 26. 5. v pražském Mánesu, exklusivně obrazy předních českých malířů 20. století. Dražit se tak bude například "Zátiší s rybami" Oskara Kokoschky, "Koupání" a "Dary země" Karla Špillara či unikátní "Přístav na Ile de Sein" Jana Zrzavého.


Dramatický impresionismus - tak definoval výtvarný styl Oskara Kokoschky Werner Haftman. A asi nejlépe vystihl dílo tohoto výrazně osobitého umělce a renesančního člověka, ve kterém se odráží i jeho osobní příběh. Kokoschkovo umění bylo zprvu v Rakousku nepochopeno, přestěhoval se tedy do Berlína a posléze do Prahy. Zde vytvořil několik pohledů na Prahu a také portrét prezidenta Masaryka. Kvůli hrozbě války a nebezpečí nacistické rasové politiky však v roce 1938 odjel do Anglie, ovšem ani tento přesun autorovu tvorbu nezastavil. Z finančních důvodů ale při svém pobytu v Anglii tvořil především na papírovém podkladu, neboť se v té době a za daných okolností jednalo o nejpřístupnější malířský podklad. Akvarel "Zátiší s rybami", který se bude dražit v pražském Mánesu, je toho důkazem.

Nabízené umělcovo dílo je datováno do období kolem roku 1940, kdy byly práce na papíře, za výše zmíněných okolností, malířovým výhradním způsobem prezentace. Technika akvarelu zde byla malířem hojně využívána. "Zátiší s rybami" vzniklo v nelehké válečné době, kdy však nedostatek výtvarného materiálu ani hrůza doby, neubraly na umělcově touze po malbě. Dílo pochází z pozůstalosti rodiny JUDr. Karla Palkovského, sběratele umění a otce paní Oldy Palkovské, manželky Oskara Kokoschky. Díky okolnostem vzniku a provenienci tohoto uměleckého díla, získalo "Zátiší s rybami" v průběhu let významnou uměleckou a také sběratelskou hodnotu.

Pravost uměleckého díla potvrzuje prohlášení rodiny o původu tohoto díla a umělecké dílo také ověřila a pravost potvrdila kurátorka a historička umění PhDr. Anna Janištinová. Zátiší s rybami se začne dražit s vyvolávací cenou 330.000 Kč.

Kamenitý břeh francouzské pláže a jemně se houpající moře, zachycené měnícími se odstíny modré a zelené barvy, vstříc jemuž hledí dvě spoře oděné ženy, chystající se na svou dnešní koupel. Tak se dá stručně popsat dílo Karla Špillara "Koupání". Jedinečný obraz s oblíbenou tématikou života u mořských břehů, jenž představuje umělcův vytříbený smysl pro vnímání a přenesení barev na plátno a zejména pak schopnost zachytit všední okamžiky, ze kterých se skládá náš každodenní lidský život.

Malíř Karel Špillar navštěvoval Ženíškovu speciální školu dekorativní malby na pražské Umělecko-průmyslové škole. Od roku 1902 pobýval šest let v Paříži a letní prázdniny trávil na francouzském pobřeží, kde zachycoval malebnou mořskou scenérii a život na plážích. Zhruba v polovině prvního desetiletí 20. století se malíř začíná vracet k dekorativnějšímu pojetí malby a své postavy monumentalizuje a alegorizuje. Na tento posun mělo nepochybně vliv současné francouzské malířství a patrně také tvorba společníka jeho prázdninových pobytů u moře, sochaře Bohumila Kafky.

"Sledovaný obraz Koupání je výbornou ukázkou této proměny Špillarova malířského projevu a osvědčuje jeho smysl pro velkou dekorativní formu založenou i na živém barevném cítění. Práce tohoto druhu vynesly Špillarovi objednávku výmalby Smetanovy síně Obecního domu v Praze, uskutečněnou po jeho návratu do vlasti, kde mohl plně uplatnit i poetickou hodnotu svého zralého stylu,“ popsal v odborné expertize profesor Petr Wittlich. Špillarův olej na plátně vytvořený v roce 1906 se bude na aukci dražit s vyvolávací cenou 600.000 Kč.

Mnohem vyšší cenu bude mít jeho monumentální dílo "Dary země" z roku 1936. V tomto případě se začne dražit na částce 1.900.000 Kč.

Velkoformátové plátno vzniklo původně pro účel výzdoby České pojišťovny v Praze. V obraze Špillar zhodnotil svůj um vdechnout, díky jeho skvělého citu pro barevnost, figurám život. Špillar se tvorbě monumentálních pláten věnoval pouze dvakrát, na začátku a ke konci své kariéry. "Dary země" jsou uváděny jako jeho poslední velké plátno. Ačkoliv se velkoformátové obrazy Karla Špillara na trhu vyskytují výjimečně, jde o vyhledávaný kousek sběratelů umění, jehož konečná cena vždy dosahuje milionových částek.

Rozměrem mnohem menší, pro sběratele ale velmi atraktivní díky motivu i pohnuté historii. Takové je dílo Jana Zrzavého „Přístav na Ile de Sein“, které Galerie Art Praha nabízí na jarní aukci exklusivně.

Jemně vanoucí vítr a mírně zčeřená hladina proudí kolem kotvících rybářských bárek, které v přístavu čekají na napnutí svých mohutných plachet a opětovné vyplutí vstříc nevyzpytatelným vlnám oceánu.

"Přístav na Ile de Sein" patří do autorova nejlepšího a sběratelsky zvláště významného bretaňského období. Motiv bretaňského přístavu se vine autorovým dílem od prvních kompozic z roku 1934 až po práce z roku 1949. Jan Zrzavý, osamocená individualita na poli výtvarného umění, si Francii a zejména pak okolí Bretaně a ostrov Ile de Sein zcela zamiloval. Hovořil o něm jako o vytouženém ráji pro malíře, který nabízí vznešené tvary a nevyčerpatelnou pokladnici barevných tónů, od teple sametových černí, přes tmavě šedé až k šedím bledým a namodralým.

Obraz "Přístav na Ile de Sein", datovaný rokem 1935, je silný nejen svým motivem, ale i svou pohnutou historií. Na konci Druhé světové války, při osvobozování Prahy v roce 1945, byl obraz málem navždy zničen. I přes množství dramatických chvil bylo však dílo zachráněno a my tak dnes můžeme obdivovat krásu tohoto znovu objeveného obrazu, jemuž dominují především tóny šedé a černé barvy, které jsou tak typické pro Zrzavého bretaňské období. Dílo Jana Zrzavého se bude dražit s vyvolávací cenou 900.000 Kč.

Nejen tato díla mohou milovníci umění získat na aukci v pražském Mánesu, kterou pořádá 26. 5. Galerie Art Praha. Dražit se budou také například obrazy Jiřího George Dokoupila, Václava Špály, Alfreda Justitze, Imricha Weinera a Václava Radimského či bronzová socha Olbrama Zoubka "Ještě Marie".

Všechna díla si můžete prohlédnout v rámci předaukční výstavy, která začne v Galerii ART Praha na Staroměstském náměstí v Praze 15. května 2019. Detaily k výstavě i samotné aukci najdete na www.g-a-p.cz.

GALERIE ART PRAHA za dobu své existence uspořádala úctyhodnou řadu úspěšných aukcí, na kterých byla úspěšně vydražena řada významných uměleckých děl. Její tradice sahá do roku 1994. Zaměřuje se na exkluzivní aukce a prodej a výkup kvalitních uměleckých děl především od českých a slovenských autorů. Vybírá díla v širokém spektru historických období od velikánů pozdního 19. století, přes klasickou modernu 20. století, až po kvalitní umělce dnešní doby. V minulých aukcích úspěšně vydražila mimo jiné tyto obrazy:

"Hlava, která myslí" od Jindřicha Štyrského z roku 1934 - dílo vydraženo za konečnou cenu 12,2 mil. korun.

"Leda s labutí" od Josefa Šímy z roku 1938 - s dosaženou cenou 17,5 mil. korun jde dosud o nejvyšší dosaženou částku za dílo tohoto umělce v českých aukčních síních

"Děvče v růžových šatech" od Josefa Čapka z roku 1916 - tento portrét byl vydražen za konečnou cenu 14 ,16 mil. korun

Další info:Markéta Škopková, HATcom s.r.o.Mediální zastoupení Galerie ART Praha,tel.: 222 103 154

 

red:fel/zdroj:TZ-Markéta ŠkopkováFotogalerie

10818 10819 10820

© 2024 Celebrity za plentou Praha