Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy

Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy

EVA SENDLEROVÁ : GRAFIKA A KRESBY

Kdy: 6. 2. 2019 v 17 h    Kde: Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1

Kurátorka výstavy: PhDr. Blanka Stehlíková

Výstava potrvá do 3. 3. 2019.


Výstava Evy Sendlerové je pořádána k jejímu životnímu jubileu. Proto se snaží postihnout alespoň v náznacích vývoj a charakteristické rysy její tvorby, která směřovala od malby hlavně ke kresbě a grafice, od figury ke krajině, k přírodnímu detailu, v jehož hranicích se najde místo i pro ptáka a květinu.

Umělci její generace krajinu jako žánr většinou opouštějí ve prospěch makrokosmu a mikrokosmu stále ohroženější přírody, Eva Sendlerová si vytváří krajinu svých představ, svých snů, své touhy, své tísně a znepokojení, krajinu ticha. Nejčastěji ji komponuje ze stromů, keřů, palouků a balvanů i skalních masivů.Mnoho péče a trpělivosti věnuje svým kresbám, které nevnímá jako skicu pro definitivní realizaci v grafické technice. Její kresby, stejně jako grafické listy, jsou až neuvěřitelně propracovány – v perokresbách hustou sítí rovnoběžných čar, v grafice nejčastěji rydlem suché jehly nebo leptu. Nevím, jestli lze tuto propracovanost přičíst ženské trpělivosti nebo zkušenosti mravenčí práce restaurátorky, protože i restaurování, podobně jako užitá grafika včetně exlibris patří do jejího uměleckého profilu. Eva Sendlerová má ráda malé formáty, grafické listy tiskne v nízkých nákladech a grafiky i kresby postupem let vytvářejí cyklické řady, z nichž – z prostorových důvodů – představujeme pouze ukázky.

www.hollar.cz

 

red:fel/zdroj:TZ-PhDr. Blanka Stehlíková, kurátorka výstavFotogalerie

10410 10411

© 2019 Celebrity za plentou Praha