Novinky z Nakladatelství Academia

Novinky z Nakladatelství Academia

 

Miroslav Bárta, Martin Kovář (eds.)
Jak dál?
Svět, Evropa a Česká republika v době „na rozhraní“
Rozhovor se třinácti osobnostmi české vědy, kultury a politiky

Jak bude vypadat další vývoj světa, Evropy a České republiky? S jakými problémy se potýkáme, kam směřujeme a čemu se nevyhneme? Přední český egyptolog a archeolog, profesor Miroslav Bárta, a přední český historik, profesor Martin Kovář, položili tyto a mnohé další otázky třinácti významným osobnostem české vědy, kultury a politiky.

Jak na tyto otázky odpovídají lékař a neurochirurg Vladimír Beneš, jaderná inženýrka a energetička Dana Drábová, kardinál a primas český Dominik Duka, ekonom a viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl, právník a zakladatel Stálé konference českého práva Karel Havlíček, novinář a vyso¬koškolský pedagog Václav Moravec, divadelní a filmový herec Petr Nárožný, spisovatel a ředitel Nakladatelství Academia Jiří Padevět, historik Jaroslav Pánek, lékař a porodník Antonín Pařízek, generál Armády České republiky Karel Řehka, bývalý disident, politik a diplomat Alexandr Vondra a lékař a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima? Právě to a mnoho dalších úvah a postřehů o dnešním světě „na rozhraní“ se dozvíte v této knížce.


váz., 176 stran, cena 295 Kč, ISBN 978-80-200-2896-9

Angela Saini
Od přírody podřadné
Jak se věda mýlila v ženách
Edice Společnost

Liší se ženský mozek od mužského? Jsou muži od přírody promiskuitnější? Je pro kluky přirozenější hrát si s autíčky a pro holky s panenkami? Měl Charles Darwin pravdu, když považoval ženy za méně vyvinuté a intelektuálně podřadné? Britská vědkyně, novinářka a popularizátorka vědy Angela Saini v knize Od přírody podřadné zkoumá fenomén výzkumů mezipohlavních rozdílů, který od dob Darwina patří mezi nejžhavější témata vědeckého zkoumání. Kniha vyšla ve Velké Británii v roce 2017 a získala cenu Physics World Book of the Year 2017 a druhé místo v žebříčku Goodreads v kategorii věda a výzkum. Časopisy The Spectator, deník The Guardian a mnohé další ji zařadily mezi knihy roku.

vydává Academia a Sociologický ústav AV ČR, brož., 216 stran, cena 350 Kč, ISBN 978-80-200-2902-7

Jaroslava Pospíšilová, Eva Krulichová a kol.
Jak se žije Čechům v současné Evropě
Edice Společnost

Globální svět čelí vážným společenským problémům, jejichž dopady můžeme vidět i v Evropě. Evropská unie, jejímž hlavním posláním je udržování míru a prosperity v rámci všech členských států, se ukázala být velmi nesourodým uskupením, které jen těžko nachází shodu na řešení komplexních problémů, jako je například i stále probíhající migrační krize. Důsledkem jsou rostoucí protievropské nálady, které představují živnou půdu pro novou vlnu populismu a nacionalismu, a to nejen v postkomunistických zemích, ale i na politické scéně tradičních demokracií. 
S ohledem na události, kterým musíme jako společnost v posledních letech čelit, si klademe v této knize otázku, jak se žije Čechům v současné Evropě. Konkrétně se pak snažíme zachytit hodnoty a postoje obyvatel České republiky v porovnání s lidmi žijícími v dalších evropských státech. Kniha nabízí opravdu zevrubnou analýzu postojů Evropanů v mnoha oblastech jejich života, ať už jde o jejich celkové hodnotové nastavení, spokojenost s životem, obavy z kriminality a migrace, kvalitu demokracie nebo sociální kapitál.

brož., 176 stran, cena 265 Kč, ISBN 978-80-200-2855-6

Daniel Putík
Z nouze život, z nouze smrt?
Slovenští Židé v Terezíně, Sachsenhausenu, Ravensbrücku a Bergen-Belsenu, 1944-45
Edice 1938-1953

Tématem práce jsou osudy asi pěti tisíc osob židovského původu deportovaných od listopadu 1944 do března 1945 nacistickými okupačními orgány ze Slovenského štátu do koncentračních táborů Sachsenhausen, Ravensbrück, Bergen-Belsen a do terezínského ghetta. Na základě obsahové a komparativní analýzy poznatků získaných studiem archivních dokumentů, na základě svědectví přeživších a v omezené míře i studiem sekundární literatury se autor snaží vysvětlit jednání pachatelů a obětí i obecnější historické souvislosti této kapitoly v dějinách válečného Slovenska. Z rozboru pramenů vyplývají i obecnější poznatky k vývoji „konečného řešení židovské otázky“ v evropských zemích ovládaných nacistickým Německem.

brož., 240 stran, cena 295 Kč, ISBN 978-80-200-2856-3

Biografický slovník českých zemí 
(H-Ham), 21. svazek

Jednadvacátý sešit Biografického slovníku českých zemí předkládá čtenářům životopisy osobností, jejichž jméno začíná písmeny H–Ham, a představuje další svazek rozsáhlého encyklopedického projektu, který vzniká ve spolupráci dnes už s více než stovkou autorů z akademických, univerzitních a dalších pracovišť pod vedením Biografického oddělení Historického ústavu AV ČR. V jeho rámci bude zpracováno na 25 000 biogramů osobností všech dob a oborů lidské činnosti spjatých s českými zeměmi – bez rozdílu etnického původu –, jež se narodily, žily a pracovaly v uvedeném teritoriu, a to i pokud zde strávily jen část svého života.

vydává Academia a Historický ústav AV ČR, brož., 176 stran, cena 325 Kč, ISBN 978-80-200- 2871-6

Martin Musílek (ed.)
Sedm Věží
Karel IV. pohledem akademiků (1316-2016)

Výpravná publikace Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016) vznikla na základě stejnojmenné výstavy, která se konala v hlavní budově Akademie věd České republiky ve dnech 6. dubna až 11. května 2016. Prostřednictvím několika vybraných témat představuje osobnost Karla IV. v probíhajících výzkumných programech Akademie věd ČR a důstojným způsobem tak připomíná 700. výročí jeho narození. Osnovu výstavy tvořilo sedm hlavních tematických okruhů, jež zvlášť upozorňovaly na přínos jednotlivých pracovišť a ústavů AV ČR k výzkumu karlovské doby. Podobně jako výstava je i předkládaná monografie rozdělena do sedmi oddílů. Krátké předělové texty představují stručný vhled do dané problematiky. Důraz je ovšem kladen zejména na studie zpřístupňující nejnovější výzkumy předních českých odborníků. Protože součástí každé kapitoly jsou také katalogová hesla k předmětům, jež byly vystaveny v rámci expozice Sedm věží, slouží tato pojednání i jako vodítko pro zasazení prezentovaných předmětů do širšího kontextu.

váz., 264 stran, cena 650 Kč, ISBN 978-80-200-2779-5

Karel Černý, Sonia Horn (eds.)
Plague between Prague and Vienna
Medicine and Infectious Diseases in Early Modern Central Europe
Edice Historie

This book brings together several studies dealing with the topic of plague or public health in early modern Central Europe. The chapters fall into three broadly defined categories. The first is called “Community and Plague” and covers themes mostly related to literary sources on plague ranging from a complete list of Czech vernacular 16th century plague prints to early modern academic theories about causation of plague and Austrian reflection of 17th century plague epidemics.
The second part consists of two chapters dedicated to the topic of plague monuments. They provide an interesting contrast between the paradigmatic example of plague column constructed in the imperial capital Vienna and a similar sculpture established later far away from the center in Croatian city of Osijek. The last section contains two chapters dealing with Habsburg public health policies. The first one examines the anti-epidemic measures adopted by the imperial authorities on the border with the Ottoman empire. The second one brings to light the 18th century enlightened ideas about rebuilding Vienna as a “healthy city” thus reflecting realization that the environment has profound impact on health of capital’s citizens.

brož., 304 stran, cena 350 Kč, ISBN 978-80-200-2851-8

.

Jitka Klimešová
Temperate herbs
an architectural analysis

Kniha je určena botanikům a rostlinným ekologům, amatérům i odborníkům. Přibližuje opomíjený svět podzemních orgánů bylin a v něm se zaměřuje na orgány nesoucí pupeny, tedy ty, které slouží k přezimování, regeneraci po narušení a ke klonálnímu růstu rostliny. Tyto ekologické funkce jsou také v úvodu uvedeny do souvislosti se současnými poznatky o architektuře rostlin, kniha tak představuje syntézu předchozích pokusů klasifikovat základní architekturní modely rostlin. Funkční vlastnosti odvozené z podzemních orgánů nesoucích pupeny jsou dokumentovány na více než 1000 kresbách, pořízených během dvou dekád studia podzemních částí rostlin střední Evropy.
Rhizomes, tubers, bulbs and roots of herbaceous plants are overlooked not only due to their position in the soil but also because they are wrongly considered unimportant. This book focuses on these belowground organs as they are responsible for key ecological functions of temperate herbs, like overwintering, clonal multiplication and resprouting after disturbance. These functions are connected with plant architecture and the book presents a synthesis of previous attempts to classify basic plant architectural models. The belowground plant organs of temperate herbs are documented in more than 1000 drawings made during two decades of study of belowground organs of Central European plants.
The book will be a basic tool not only for ecologists but also for amateur botanists, gardeners and agricultural scientists who want to know more about belowground plant organs and their functions.

Nakladatelství Academia www.academia.cz

red:fel/zdroj:TZ- Marie Povýšilová

manažerka marketingu© 2023 Celebrity za plentou Praha