V L A D I M Í R S U C H Á N E K - L i t o g r a f i c k é p ř í b ě h y

V L A D I M Í R   S U C H Á N E K  - L i t o g r a f i c k é   p ř í b ě h y

Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR Vás srdečně zve na zahájení výstavy V L A D I M Í R   S U C H Á N E K - L i t o g r a f i c k é   p ř í b ě h y  ve středu 31. ledna 2018 v 17 hodin Výstavu zahájí Pavel Piekar, předseda SČUG Hollar Úvodní slovo grafik Michal Cihlář.Na flétnu zahraje Jiří Válek s kytarovým doprovodem Františka Prokopa


Vladimír Suchánek se představuje kulturní veřejnosti po pěti letech, které uplynuly od velké retrospektivní výstavy, pořádané k jeho osmdesátým narozeninám v Císařské konírně Pražského hradu. Dnešní výstava, nesoucí název Litografické příběhy, je výběrem z jeho litografického díla. Je jakousi sondou do padesátileté historie umělcovy bohaté tvorby (nejstarší listy nesou vročení 1967), jejíž neodmyslitelnou součástí je Suchánkova nejoblíbenější grafická technika – litografie. Tu dokonce, podle odborné kritiky, obohatil o nové přístupy v lavírování na litografickém kameni.

Mistrovským ovládáním litografie vzbudil pozornost už koncem šedesátých let,kdy výstavou v Galerii mladých v pražském Mánesu vstoupil na českou výtvarnou scénu a stal se členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar. (Tehdy netušil, že po létech bude dvacet roků jejím předsedou!) Svou grafickou tvorbu pak vystavoval na mnoha mezinárodních přehlídkách a bienále grafiky v zahraničí, odkud si odnesl řadu významných cen.Suchánkovy Litografické příběhy hovoří nejen osobitým výtvarným projevem,ale především jsou výpovědí o vnitřním světě umělce, o jeho vztahu k okolnímu světu.Každý z jeho grafických listů, často poznamenaných jistou nostalgií, nese v sobě příběh niterného zážitku nebo naopak kritickou metaforu vládnoucího režimu. Tento rys Suchánkových litografií je nejzřetelněji cítit v grafických listech z totalitních sedmdesátých let minulého století. Příznačným zůstává i jakési tajemství, které v sobě nesou jednotlivé litografie. Podle autorova doznání je toto tajemstvím nejen pro diváka, ale i pro tvůrce samotného. Zdůvodňuje to intuitivním způsobem práce na litografickém kameni, k němuž přistupuje často bez předchozí přípravy a skic.

Po celé uplynulé půlstoletí až do dnešních dnů dokázal umělec odolávat módním vlivům, zachovat si svou nezávislost, tvůrčí svobodu a pracovní nasazení. Jeho barevné litografie bezesporu patří k trvalým hodnotám české grafiky. (Jan Novotný )

 

DOPROVODNÝ PROGRAM V DOBĚ TRVÁNÍ VÝSTAVY

Středa 7. února v 16.00 Hudební podvečer s GRAFIČANKOU

Středa 14. února v 16.00 Autor s uměleckým tiskařem Petrem Korbelářem

předvedou vznik a tisk litografie

Středa 21. února v 17.00 Komentovaná prohlídka výstavy s Vladimírem Suchánkem

 

red:fel/zdroj:TZ- Kateřina Slezáková - vedoucí galerie a tajemnice SČUG HollarFotogalerie

8584 8585

© 2023 Celebrity za plentou Praha