Martha Issová: "Dejtesiradit, to nemůženikdyvadit!"

Martha Issová:

"Když se umíčlověkvšemusmát". S toutopísninartechpřitančilaMartha Issová do ateliérunafoceníKalendáře Proměny 2017 pro NadaciArcha Chantal. Rozhodněmusíteuznat, že se tímtonarolihvězdnéAdinyMandlovéhodilanejlépe.

 


Navíc se narovinu přiznala, žemáprostětakovýprvorepublikovýobličej."U Marthyjsemopravdunepředpokládal, že by proměnabylatakdokonalá.",uvádíPetr Kurečka, autorKalendáře. "KdyžMarthunalíčili a jájividěl v odrazezrcadla, naprvnípohledpředemnouseděla Adina.""Obdobífilmůprvnírepublikymnepřitahuje, mělosvojevlastníkouzlo. DostaljsemněkolikrátpříležitostnavštívitZituKabátovou v nemocnici. Dlouzevyprávěla  otehdejšídobě a uvádělavšenapravoumíru.",směje se Petr.A co na to samotnápředstavitelka? "S Proměnamispojímvždypříjemné s užitečným. Odmala se rádapřevlékámzajinélidi a navícvnímám, že je otázkasociálnízodpovědnosti, čímdálvícdůležitá. Bez pomocijedendruhémučlověknepřežije. Empatii, lásku a velkorysost je třebapěstovat, protožedělajísvětlepším. Alespoňjátomuvěřím.",odpovídáMartha Issovánaotázku, pročsvolilabýt v tomtokalendářijižpodruhé."Adina Mandlovábylazcelazaručeněkontroverzníosoba. Musím se přiznat, žes přibývajícímvěkem se snažímlidikolemsebeméněposuzovat, protoževím, že je živottěžký a samanetuším, jakbych se v některýchživotníchsituacíchsamazachovala. Jedním z mýchvelkýchsnů je mítstrojčasu, protožeprvnírepublika je jedním z období, kterémnezajímánejvíce.""S babičkoujsme v něděliobčasspolukoukalyna filmy pro pamětníky. Tehdy se mi film HolkaneboKluk? moclíbil a hezká je i ta vzpomínka. Předfocenímjsemsiopětpustilascénu se slavnoupísní, která mi jentakmimochodemzněla v hlavěněkolikdní.",směje se Martha a dodává: "Musímříct, žeposlední, komubychmyslela, žemůžubýtpodobná je právě Adina. O to většíbylomojepřekvapení, kdyžjsemfotografiiuvidělapoprvé. Babička by mělaradost!"HolkaneboKluk? je v pořadítřetíplakát, kterýmůžetevidět v tomtocharitativnímprojektu. Film vyšel z rukouVladimíraSlavinského v roce 1938, stal se hitem,,a proto sizasloužilsvéztvárnění. Navíc se hodí k tématu, neboť v origináleAdina Mandlováproměnuženynamužezvládalabravůrně.

Kalendář, kterýsimužetejiždnesobjednat, budeslavnostněpokřtěn 15. listopadu a výtěžek z dražbyoriginálůfotografiípodpořícharitativníprojekty, kterérealizujenadacenadětskýchodděleníchčeskýchzdravotnickýchzařízení.

 

autoři FOTOGRAFIÍ

FOTO Z KALENDÁŘE:HolkaneboKluk? – Martha Issová © Kalendář Proměny 2017, foto: Petr Kurečka  www.kalendarpromeny.cz

FOTO ze ZÁKULISÍ FOCENÍ : - © Kalendář Proměny 2017, Michal Kratochvil  www.kalendarpromeny.czFotogalerie

6362 6363 6364 6365 6366

© 2022 Celebrity za plentou Praha